"A daisy blooming in a desert is worth more than a rose blossoming in a rainforest"
Matshona Dhliwayo
Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de individuele lessen:

- betaling geschiedt, contant of via overschrijving, per tenminste 4 lessen;
- het lesgeld wordt binnen 14 dagen na factuurdatum betaald of overgemaakt aan begunstigde;
- indien een les 48 uur van te voren wordt afgemeld, kan de les op een andere dag, binnen de betaalde maand, worden ingehaald;
- ook in geval van ziekte kan de les op een andere dag, binnen de betaalde maand, worden ingehaald;
- bij langdurige ziekte is er een maand extra de tijd om de gemiste lessen in te halen. Na deze extra maand worden de niet-ingehaalde lessen in rekening gebracht;
- indien de les op de dag zelf of een dag van te voren wordt afgemeld, is inhalen niet meer mogelijk en wordt het lesgeld in rekening gebracht;
 
- de lessen worden op eigen verantwoordelijk van de klant gevolgd. Bij het stoppen van de lessen kan op generlei wijze het lesgeld worden teruggeëist.